مقدمه

سامانه ساد۲۴، تمام تلاش خود را برای حفظ امنیت اطلاعات شخصی شما می‌کند. در این بخش، به خط ‌مشی‌های سامانه ساد۲۴ و خدمات مرتبط با آن در خصوص ثبت، استفاده و انتقال اطلاعات شخصی شما و چک ثبت شده به علاوه‌ی تمهیدات امنیتی که برای حفاظت از این اطلاعات در نظر گرفته شده، می‌پردازیم.سامانه ساد۲۴ این حق را برای خود محفوظ می‌دارد که در هر زمانی و به هر دلیلی این خط مشی‌های حریم خصوصی را تغییر داده و اصلاح کند. لطفا قبل استفاده خدمات سامانه جهت اطلاع از آخرین تغییرات، این خط‌ مشی‌ها را مرور نمایید.