ساد۲۴ساد۲۴صفحه اصلیصفحه اصلی
ساد۲۴چک به نام شما، به کام دیگران نمی شود.ثبت چک سرقتی/مفقودی
مراحل ثبت چک در سامانه ساد۲۴
ساد۲۴

ساد۲۴ تحت حمایت معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه

ساد۲۴ تحت حمایت معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه
مزایای ثبت در سامانه ساد۲۴
اطلاع رسانی کشوری

استعلام رایگان چک

از اعتبار چک دریافتی خود، اطلاع لحظه‌ای داشته باشید.

اطلاع رسانی کشوری

اطلاع رسانی کشوری

با همکاری اصناف سراسر کشور، زنجیره کلاهبرداری را قطع می‌کنیم.

اطلاع رسانی کشوری

پیشگیری از انتقال چک

با استعلام از ساد۲۴، معاملات امنی را برای خود رقم بزنید.

معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرمنماد اعتماد الکترونیکنماد اعتماد الکترونیکسازمان نظام صنفی رایانه ای خراسانپارک علم وفناوری خراسان