مجوز های ساد24
نماد الکترونیک دو ستارهنماد الکترونیک دو ستارهثبت شده در مرکز توسعه تجارت الکترونیکی وزارت صمت
نشان ملی ثبتنشان ملی ثبتدارای نشان ملی ثبت رسانه‌های (samandehi.ir) دیجیتال
حمایت‌ها از ساد24