ساد 24بایگانی‌های امور قراردادی | ساد 24

برچسب: امور قراردادی

شرایط انتقال چک پس از اخذ گواهی عدم پرداخت چیست؟

چک باید پشت نویسی یا ظهر نویسی شود که انواع مختلفی دارد و مسئولیت هایی هم در بر دارد. در این مقاله قصد داریم درباره شرایط انتقال انتقال چک پس از اخذ گواهی عدم پرداخت صحبت کنیم. پشت نویسی چک چیست؟ نوشتن عباراتی در پشت چک را پشت نویسی میگویند که نشانگر انتقال حق و اثبات آن میباشد پشت نویسی…