ساد 24بایگانی‌های اصول نگارش چک | ساد 24

برچسب: اصول نگارش چک

۱۴ نکته مهم درباره اصول نگارش و خطرات چک

بسیاری از بزرگترین مدیران کشور ما با سالها سابقه ، اصول نگارش و خطرات چک را نمی دانند .  متن ذیل تنها بخشی از اصول نگارش چک است . 1- تاریخ و مبلغ چک را حتما ، هم به حروف و هم به عدد بنویسید . 2- بر روی مبلغ عددی و حروفی را با چسب شیشه ای پوشانده و با ناخن…