ساد 24بایگانی‌های رویدادهای ساد24 | ساد 24

دسته: رویدادهای ساد24

راه اندازی وبلاگ جامع ساد۲۴ در زمینه چک‌های سرقتی/مفقودی

صدور چک کار ساده ای است. کافی است در قسمت مبلغ، میزان وجه مورد نظر خود را وارد کنیم، البته به ریال! سپس ذکر کنیم که تمایل داریم این چک در وجه چه کسی صادر شود و تاریخ آن را نیز میبایست مشخص کنیم.تمامی فراین صدور چک زمان بسیار کمی را از صادر کننده چک می گیرد، اما آیا این…