ساد 24وبلاگ | ساد 24

ماده ۷: قانون چک

ماده 7( اصلاحي  101831): هرکس بزه صدور چک بلامحل گردد به شرح ذيل محکوم خواهد شد:الف- چنانچه مبلغ مندرج در متن چک کمتر از ده ميليون ريال باشد…

ماده ۱۴ قانون چک

صادر کننده چک یا ذینفع یا قائم مقام قانونی آن‌ها با تصریح به اینکه چک مفقود با سرقت یا جعل شده و یا از طریق کلاهبرداری یا خیانت در امانت…

استعلام رایگان چک های صیاد
ثبت چک سرقتی در سامانه ساد24
ردیابی موبایل مفقودی و سرقتی